Så har vi räknat

Pensionsbromskalkylatorn syftar till att på ett enkelt sätt förklara hur bromsen i pensionssystemet påverkar landets pensionärer. Pensionssystemet är komplext och för att göra kalkylatorn enkel att förstå och använda har vi gjort ett par antaganden och avgränsningar (Se faktaruta). För en fullständig information om hur din pension utvecklats så ber vi dig kontakta Pensionsmyndigheten.

För att räkna ut ”Så stor är din bromseffekt” så har vi utgått från den historiska pensionsutvecklingen med siffror från Pensionsmyndigheten för att göra en uppskattning av vad pensionen var år 2009, året innan bromsen slog till för första gången. Baserat på den uppskattade pensionen från 2009 har vi sedan räknat upp pensionen enligt två scenarion, ett med broms och ett utan broms. Bromseffekten per månad år 2016 räknas ut genom att man jämför vad pensionen hade varit med, eller utan broms år 2016. Bromseffekten från 2010 till 2016 är summan av förlorad pension från 2010 till och med 2016. Den totala bromseffekten är summan av förlorad pension under pågående balanseringsperiod, från 2010 till och med 2018. Beräkningar för åren 2016 och 2018 baserar sig på Pensionsmyndighetens prognos från januari 2016. Tidigast år 2018 kommer pensionerna att vara ikapp den nivå som pensionerna skulle ha haft om bromsen inte slagit till.

För att räkna ut ”Jämfört med lön” så har vi utgått från den historiska utvecklingen för den allmänna pensionen för att göra en uppskattning av vad pensionen var år 2009. Baserat på pensionen från 2009 har vi sedan räknat upp inkomsten enligt två scenarion, ett där inkomsten utvecklas som pensionerna, och ett där inkomsten utvecklas som lönerna. På så vis kan vi visa hur mycket lägre inkomst i månaden en pensionär har idag jämfört med en person som innan bromsen slog till hade samma inkomst som pensionären fast från lön.

För att räkna ut ”Löntagare? Så hade din lön utvecklats med bromsen” har vi använt den historiska löneutvecklingen för att få en uppskattad lön för år 2009. Den uppskattade lönen räknas sedan upp enligt två scenarion, ett som följer löneutvecklingen, och ett som följer pensionsutvecklingen.

Antaganden & avgränsningar

  • Kalkylatorn gäller den allmänna pensionen, exklusive premiepensionen. Kalkylatorn tar ej hänsyn till eventuell privat- eller tjänstepension. Bostadstillägg ingår inte i kalkylatorn, endast allmän pension, exklusive premiepension.
  • Kalkylatorn gäller ej för pensionärer som får en allmän pension som är lika med hel garantipension.
  • Det antas att användaren bott i Sverige i minst 40 år, har arbetat i 30 år och pensionerades vid 65 års ålder