Hur mycket förlorar du på pensions­bromsen?

Räkna ut din bromseffekt

Pensionsbromsen har du säkert hört talas om. När samhällsekonomin blir sämre får pensionärerna ensamma betala genom att bromsen i pensionssystemet slår till och sänker pensionerna. Bromsen har slagit till tre gånger sedan 2010. En av grundprinciperna i pensionssystemet är att pensionerna ska följa inkomstutvecklingen i samhället. Men under de senaste sju åren har löntagare i snitt fått 18 procent mer i lön, medan pensionärernas först i år kommer upp till 2009 års nivå. Tidigast år 2018 kommer pensionerna att vara ikapp den nivå som pensionerna skulle ha haft om bromsen inte slagit till. Men det som pensionärerna förlorat på bromsen får man inte tillbaka, och bromsen kommer även efter 2018 att kunna slå till och sänka pensionerna. Fyll i dina uppgifter nedan för att räkna ut hur mycket du förlorar på bromsen, din bromseffekt.

Pensionsbromskalkylatorn är inte uppdaterad för i år och de uträkningar som du kan göra nedan, kan därför vara felaktiga.

Är du pensionär eller löntagare?
 

Din månadspension
(Allmän pension, exklusive PPM, innan skatt)

Är du gift?
Påverkar garantipension

Så stor är din bromseffekt


Kr

Så mycket förlorar du per månad

12345

Bromseffekt 2010-2016

12345

Total bromseffekt

12345

Din pension är xxx kr lägre i månaden på grund av bromseffekten. Från 2010, då bromsen slog till första gången, till och med i år har du förlorat xxx kr. Din totala bromseffekt, förlorad pension under pågående balanseringsperiod från 2010 till 2018, uppgår till xxx kr.

JÄMFÖRT MED LÖN


Kr

Enligt pensionssystemets grundprinciper ska pensionerna följa inkomstutvecklingen i samhället. Men medan löneutvecklingen har varit god så har pensionerna halkat efter.

Idag har du XXX kr lägre inkomst i månaden än en person som innan bromsen slog till hade samma inkomst som du fast från lön.

Löntagare? Så hade din lön utvecklats med bromsen


Kr

Lön idag

12345

Lön med broms

12345

På arbetsmarknaden hör det till ovanligheterna att lönerna sänks, för Sveriges pensionärer är det tyvärr regel snarare än undantag. Detta trots att en av pensionssystemets grundprinciper är att pensionerna ska följa inkomstutvecklingen i samhället. Din månadslön hade varit xxx kr, vilket är XXX kr lägre än idag, om din lön utvecklats som inkomstpensionen sedan år 2009.

Protestera

Tycker du också att det är fel att Sveriges seniorer tvingas bromsa i livets spurt? Använd våra protestverktyg för att dela kalkylatorn med dina vänner och säga din mening till våra folkvalda.

När du skriver under namninsamlingen sparar SPF Seniorerna ditt namn, din e-postadress och din ip-adress. De båda senare används för att kunna räkna antalet underskrifter på ett korrekt sätt och ta bort dubbletter. Dina uppgifter kommer bara att användas för att den orättvisa minskningen av pensionsinkomster ska tas bort.

Vill du bli borttagen helt ifrån namninsamlingen kontakta gdpr@spfseniorerna.se Läs mer om SPF Seniorernas hantering av personuppgifter https://www.spfseniorerna.se/bli-medlem/gdpr/

Skriv på protest­listan

Maila pensions­gruppen

Maila lokal ledamot

Pensionsgruppen är en parlamentarisk arbetsgrupp som har till uppgift att värna pensionsöverenskommelsen och vid behov ta initiativ till justeringar i pensionssystemet. Den består av representanter för S, M, FP, C och KD. MP har en adjungerad representant i gruppen.

Välj en representant

Ditt namn:

Vilken valkrets tillhör du?

Säg din mening till din lokala riksdagsledamot! Även om det är Pensionsgruppen som har till uppgift att vårda och utveckla pensionsöverenskommelsen, så är det samtliga riksdagsledamöters ansvar att representera sina väljare.

Var bor du?

Vilken riksdagsledamot vill du kontakta?

Detta vill SPF Seniorerna

Utvärdera pensionssystemet – Vi ska ha en trygg privatekonomi, kunna leva på pensionen och hänga med i inkomst­utvecklingen i samhället

Idag drygt 20 år efter att beslutet om ett nytt pensionssystem togs är det uppenbart att det inte levererar vad som utlovades. Flera av pensionssystemets grundprinciper uppfylls inte. Trots hög sysselsättningsgrad, många år i arbetslivet och att vi går i pension sent så är svenska pensionsnivåer på väg mot botten i EU. Huvudproblemet är att pensionssystemet är underfinansierat och måste förstärkas.

Bromsen skulle slå till endast i extrema situationer, nu har den slagit till och sänkt pensionerna tre gånger – utan att något extremt har skett. Principen om att pensionerna ska följa inkomstutvecklingen i samhället uppfylls inte. Kopplingen mellan arbete och pension är marginell - skillnaden i pensionskuvertet mellan att ha arbetat och inte ha arbetat är liten.

Utvecklingen med sjunkande pensioner måste vändas. Inte bara lönerna men också hyror och livsmedelspriser samt kommunernas avgifter för hemtjänst och trygghetslarm har stigit. Pensionärerna kan inte fortsätta att halka efter ytterligare. Dagens och morgondagens pensionärer har rätt till en stabil privatekonomi med pensioner som går att leva på och som hänger med i inkomstutvecklingen. SPF Seniorerna vill därför att det görs en ordentlig utvärdering av hela pensionssystemet.